Veiledning ved bruk av betongpumpe- ansvar og viktige forhåndsregler:

Felles sikkerhetskurs for byggeplassen

FABEKOs veileder for sjåføropplæring

FABEKO har laget et oversikt over hvordan sjåføropplæring kan legges opp samt en sjekkliste til hjelp i planlegging og oppfølgning.

FABEKOs Kontrollordning for mobilt betongpumpeutstyr

Kontrollordningen bygger på Fabeko bransjestandard ”Dokumentert sikkerhetskontroll av mobilt betongpumpeutstyr og båndbiler”, og er et tilbud til oppfyllelse av krav til kontroll og dokumentasjon i «Forskrift om utførelse av arbeid».

Tiltak mot spredning av Coronavirus

Betong er en sentral del av samfunnsbygging og sikkerhet og dette krever at vi som jobber i bransjen gjør særskilte grep for å holde leveransene i gang- selv i pandemier. FABEKO gir praktiske råd for hvordan forebyggende tiltak kan gjennomføres i kontormiljø, på betongfabrikk, under betongtransport og ved betongpumping ute på byggeplassen.

Miljø

Miljø

Sikkerhet

Sikkerhet

Kompetanse

Kompetanse

Om betong

Om betong

For medlemmer