Transport og pumping

Effektive leveranser av fabrikkbetong er helt avhengig av høy kvalitet i utførelse av transport til byggeplassen. En stadig større andel av levert betongvolum blir pumpet fra betongbil og inn i støpeforma eller på dekket som skal støpes. FABEKO har etablert en egen gruppe som ivaretar forhold knyttet til betongpumpetjenester. Pumpegruppa ivaretar overordnede felles tekniske- og sikkerhetsmessige forhold og utgir felles veieldninger. Pumpegruppen skal skape bransjetilknytning hos medlemmene og sikre sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Pumpegruppens arbeidsoppgaver mot medlemmer og omverdenen utføres av administrasjonen FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening – Servicekontoret.

COVID19:

FABEKO har utarbeidet veiledere i smittevern for betongtransport og pumping. Disse finner du på vår temaside om COVID19-tiltak

Transport og pumping

Effektive leveranser av fabrikkbetong er helt avhengig av høy kvalitet i utførelse av transport til byggeplassen. En stadig større andel av levert betongvolum blir pumpet fra betongbil og inn i støpeforma eller på dekket som skal støpes. FABEKO har etablert en egen gruppe som ivaretar forhold knyttet til betongpumpetjenester. Pumpegruppa ivaretar overordnede felles tekniske- og sikkerhetsmessige forhold og utgir felles veildninger. Pumpegruppen skal skape bransjetilknytning hos medlemmene og sikre sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Pumpegruppens arbeidsoppgaver mot medlemmer og omverdenen utføres av administrasjonen i Betongfokus.

Pumpegruppens arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å påvirke bransjens rammebetingelser
 • Definere bransjespesifikke behov for kompetanseheving og gjennomføre disse i eget kompetansesenter, eller i allianse med relevante partnere
 • Tilrettelegge A0 og A0S-kurs for sjåfører og pumpeoperatører ihht Betongopplæringsrådets krav
 • Organisere og forbedre FABEKOs Kontrollordning for mobilt betongpumpeutstyr og båndbiler
 • Organisere en årlig Betongpumpedag
 • Definere bransjespesifikke behov for forskning og utvikling
 • Utgi publikasjoner og veiledninger til støtte for medlemmene i deres arbeid

Styret i FABEKOs Pumpegruppe:

 • Styreleder: Børge Iversen – Gjerde Betongpumping AS
 • Nestleder: Jens Stian Johansen – Sørum Transport AS
 • Styremedlem: Arne Steen – Steen Betongpumping AS
 • Styremedlem: Ole Eriksen – Velde Transport AS
 • Styremedlem: Ingvild Vihovde Haug – Ølen Betong Transport AS
 • Styremedlem: Kjetil Hundekilen – Unicon AS
 • Vararepresentant: Jaran Finden – Ribes Betongpumping AS