Salgs og leveringsbetingelser

FABEKO har utarbeidet forslag til alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for både fabrikkblandet betong og for utførelse av betongpumpearbeider. Hovedformålet med disse forslagene er å sikre at kunden er kjent med sitt ansvar, både mht mottakskontroll og forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

Når kunden bestiller både betong og pumpetjenester fra en og samme leverandør, vil de to settene med salgs- og leveringsbetingelser måtte sees i sammenheng. For å sikre at nødvendige sikkerhetsforhold er kjent for kunden, anbefaler vi at disse også tas med som deler av prislisten. Derfor har FABEKO utgitt en veiledning som kan lastes ned.