Webinarer på mandager

FABEKO-webinarer

Nedenfor finner du lenker til nettmøter og webinarer som arrangeres av FABEKO eller våre samarbeidspartnere. Som en følge av tiltak for å hindre spredning av COVID-19 er møtearenaene fra april 2020 lagt om til digitale møteplasser. Vi håper dette skal være et godt alternativ for kompetanseheving men håper vi snart igjen skal kunne invitere medlemmer og samarbeidspartnere til analog øyekontakt.

Nedenfor ser du en oversikt over alle FABEKOs webinarer- du finner etter hvert mer informasjon om hvordan du tilknytter deg disse nettseminarene i kalenderen på denne nettsiden.

Alle webinarene er gratis og varer ca en time fra klokken 1500.

Du melder deg på via arrangementet i kalenderen på FABEKOs hjemmesider

Norsk Betongforening

I tillegg til FABEKOs webinarer vil vi samarbeide med NB- Norsk Betongforening om nettmøter på ettermiddager utover våren. Se mer på betong.net

Kompetansegivende kurs

Det er flere kursarrangører som legger om til nettbasert undervisning. Vi førsøker å formidler slike kurs i lenkene nedenfor

– A-kurs i følge Betongopplæringsrådets regler: Norsk Betongforening

Det første nettbaserte A1-kurset arrangeres 4.-8. mai. Dette er et pilotkurs som for første gang tar i bruk e-læring, web-undervisning og gjennomføring av laboratorieøvelse i egen bedrift

Det første nettbaserte A2-kurset arrangeres 25.-29.mai. Dette er et pilotkurs som for første gang tar i bruk e-læring, web-undervisning og gjennomføring av laboratorieøvelse i egen bedrift

– Arbeidsvarslingskurs for de som jobber langs veg: Norsk Trafikksikring
– Felles sikkerhetskurs for byggeplasser: SfS BA- Fareblind
– Brukerkurs for EPD-verktøyet: FABEKO og LCA.NO utvikler tilbudet